INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy zartownisponury.pl jest prowadzony przez firmę Humor i Grafika ul. Karniszewicka 146A
  95-200 Pabianice, łódzkie NIP 731-18-93-162 REGON 368413530

 2. Korzystanie ze sklepu internetowego zartownisponury.pl, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami całkowitymi wyrażonymi w złotych polskich.

 4. Podane w serwisie ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 5. Firma Humor i Grafika nie jest płatnikiem VAT (nie wystawiamy faktur VAT). Na życzenie kupującego (osoby fizycznej) bądź dla podmiotu gospodarczego wystawiamy fakturę niewatowską. Firma Humor i Grafika dokonuje rozliczeń z Urzędem Skarbowym na podstawie książki przychodów i rozchodów.


 

ZAMÓWIENIA/WYSYŁKA

 1. Sklep internetowy zartownisponury.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę zartownisponury.pl Zamówienia realizowane są na terenie Polski, UE i innych krajów poza UE. Ceny wysyłek zagranicznych różnią się od cen wysyłek na terenie Polski, w zależności od kraju do którego wysłana będzie dana przesyłka, oraz wagi i objętości zamawianych towarów.

 2. Wypełnienie formularza koszyka oraz naciśnięcie przycisku "realizuj zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

 3. Zamówienia realizujemy w terminie od jednego do sześciu dni roboczych (w zależności jaki towar/ z jakim czasem realizacji został zamówiony). W opisie każdego towaru widnieje informacja o czasie realizacji zamówienia, przy zamówieniu dwóch lub więcej towarów z różnymi czasami realizacji, pod uwagę należy brać ten dłuższy. 

 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia środków na konto, w przypadku wybrania opcji ,,płatność za pobraniem'' realizacja zamówienia następuje natychmiastowo, a klient uiszcza opłatę przy odbiorze przesyłki. 

 5. Sklep zartownisponury.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia sklep zartownisponury.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Sklep zartownisponury.pl zwróci przelewem na konto zamawiającego wszelkie wniesione przez niego środki.

 6. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

 7. W razie nie odebrania przesyłki przez adresata w wyznaczonym terminie (paczkomat, kurier, poczta), przesyłka wraca do sklepu, jeśli adresat chce ponownego wysłania paczki, musi ponieść koszty powrotu paczki do nadawcy, oraz ponownego jej wysłania do adresata. W razie zrezygnowania z zamówionego towaru, po wcześniejszym nieodebraniu przesyłki i jej powrocie do adresata, zostanie zwrócona kwota za towary, uszczuplona o koszty powrotne przesyłki. 

REKLAMACJA I ZWROT

        Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) konsument może odstąpić od zawartej     umowy na odległość (tj. w tym przypadku przez internet) i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta.

 1. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony

 2. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu.

 3. Kupujący ma możliwość odesłania zakupionych produktów, bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki i otrzymać zwrot poniesionych kosztów towaru.

 4. Sklep gwarantuje zwrot kosztów zakupu w ciągu do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt  odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

 5. W przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające) - prosimy zażądać od kuriera/ listonosza spisania  protokołu szkody, oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu zartownisponury.pl o zaistniałej sytuacji.

 6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru, bądź potwierdzenie przelewu za zakupione produkty. Odesłanie reklamowanych produktów bez żadnego dowodu zakupu jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu tego drogą mailową ze sklepem zartownisponury.pl, adres mailowy pod który należy składać wszelkie pytania to kontakt@zartownisponury.pl - Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do Kupującemu zostanie odesłany nowy produkt, w przypadku niedostępności produktu zostaną zwrócone pieniądze. W sklepie zartownisponury.pl można reklamować tylko produkty nabyte za pośrednictwem sklepu zartownisponury.pl 

 7. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt sklepu zartownisponury.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ,,RODO''

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU ZARTOWNISPONURY.PL

W związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu internetowego www.zartownisponury.pl - administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w sklepie, a także informacje o aktywności użytkownika w witrynie internetowej. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez użytkownika ze sklepu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE ZARTOWNISPONURY.PL

- Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu są przetwarzane przez administratora w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług

- Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim.

REJESTRACJA NA STRONIE WWW.ZARTOWNISPONURY.PL 

Osoby, które dokonują rejestracji w serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:

-w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

-w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; -

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

-w celach marketingowych administratora oraz innych podmiotów. (Działania marketingowe administratora mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe ,,usługa newslettera'')

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA:

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. W zakresie, w jakim dane użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. kontakt@zartownisponury.pl

PODSUMOWANIE:

Bieżący dostęp do Twoich danych w serwisie zartownisponury.pl ma jedynie jedna osoba - administrator, właściciel i autor(produktów) w jednym. W znacznym stopniu ogranicza to jakąkolwiek możliwość wycieku danych osobowych (klientów zarejestrowanych w serwisie). Ewentualne zmiany w serwisie pod względem bezpieczeństwa i estetyki strony, zlecane są jedynie zaufanymi i sprawdzonym firmom, obowiązkiem administratora wówczas jest, aby dopilnować bezpieczeństwa przechowywanych danych klientów strony. Do czego przetwarzane są Twoje dane? Twoje dane przetwarzane są głównie do realizacji zamówień, informowania o wysyłce, kontaktowania się -jeśli wyniknie taka potrzeba. Twoje dane przetwarzane są również przez wewnętrzne moduły strony celem przedstawienia administratorowi statystyk związanych ze sprzedażą. Jeśli dobrowolnie zapiszesz się do newslettera, Twoje dane będą przetwarzane w celu dostarczenia Ci informacji o nowościach na stronie. Podmioty zewnętrzne do jakich udostępniane są Twoje dane to: platformy płatnicze (PayU, PayPal etc.) - jeśli wybierzesz taką opcję płatności, Bank w tym przypadku ING - jeśli wybierzesz opcję ,,zapłać przelewem'', firmom kurierskim - w celu dostarczenia Ci przesyłki. Strona znajduje się na bezpiecznym serwerze firmy kylos. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu. W znacznym stopniu faktyczny wygląd produktu może się różnić od zdjęć, w przypadku produktów które są rękodziełami, Kubki Handmade, czy ręcznie wykonywane prace w aluramie.  

 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu zartownisponury.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Humor i Grafika zartownisponury.pl w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. “O ochronie danych osobowych “ (Dz.u. Nr 133 poz.883) w sposób uniemozliwiający dostęp do nich osób trzecich.